Асемблиране и модернизиране на лаборатории


Предлаганите от нашата фирма прибори и лаборатории за изпитване на кабели и търсене на повреди по тях са изградени въз основа доказали се в практиката технически решения и технологии. Това ни дава възможност да отговорим възможно най-пълно и точно на потребностите и изискванията на нашите взискателни клиенти.

Можем да Ви предложим проект и практическо изпълнение на лаборатория, съобразена напълно със спецификата на Вашите нужди.

Лабораторията може да бъде монтирана на доставен или избран от Вас носител, като монтажа може да стане както в условията на производителя на оборудването, така и в нашия сервизен център.

Предлагаме и различни решения за модернизация на използваното от Вас оборудване с цел разширяване на възможностите му и улесняване работата с него.