Обучение и консултации


По желание на клиента извършваме:

  • Първоначално или разширено обучение за работа с доставеното от нас оборудване;
  • Обучение и семинари по новостите в методите за работа и измерване и техническите средства за реализация;
  • Обучение при производителите на доставяното оборудване и участие в програми за усъвършенстване;
  • Обучение и семинари по новостите в методите за работа и измерване и техническите средства за реализация.