Сервизно обслужване


Локатор-К” ООД осигурява гаранционна подръжка на доставеното оборудване, съгласно условията и реда посочени в гаранционнитекарти в сервизния център на фирмата в град София или когато условията го изискват– в производствените условия на доставчика. Времето за отстраняване на рекламациите не се включва в гаранциония срок на оборудването.
 
По желание на клиента фирмата извършва и следгаранционо обслужване надоставеното от нас или налично оборудване, както в сервизния си център в гр. София, така и на посочена от клиента работна база. Възможно е и сключване на договори за абонаментно обслужване и профилактика на оборудването.
 
Предлагаме и проверка изправността и функционалността на широка гама измервателни уреди и системи с високопрецизни проверовъчни стендове.