Сигнал генератор, модел XDG3162

Арт. номер: XDG3162
Наличен
Цена и Доставка
Попълнете формата по-долу, за да изпратим оферта за цена и доставка или се обадете на някои от следните телфони:

модел

XDG3162

канали

2

макс. честота

160MHz

честота на ЦАП

1.25GSa/s

вертикална резолюция

14 bits

 

форма на сигнала

стандартни

синус,правоъгълен,импулс,трионообразен,шум и хармонични

произволна форма

Експоненциално нарастване, експоненциално падане, Sin (x) / x, Step Wave и други, общо 150 вградени и дефинирана от потребителя

 

честота(разд. Спос 1μHz)

синус

1μHz - 160MHz

правоъгълен

1μHz - 50MHz

импулс

1μHz - 25MHz

трионообразен

1μHz - 5MHz

хармонични

1μHz - 80MHz

шум

120MHz (-3dB, typical)

произволна форма

вградени: 1uHz - 15MHz

 

потребителски: 1uHz - 50MHz

точност

±1ppm, 0°C - 40°C

 

амплитуда

при 50Ω товар

1mVpp - 10Vpp (≤40MHz); 1mVpp - 5Vpp (≤80MHz)

 

1mVpp - 2.5Vpp (≤120MHz); 1mVpp - 1Vpp (≤250MHz)

при отворена верига

2mVpp - 20Vpp (≤40MHz); 2mVpp - 10Vpp (≤80MHz);

 

2mVpp - 5Vpp (≤120MHz); 2mVpp - 2Vpp (≤250MHz)

Разделителна  способност

1mV или 4 разряда

DC отместване

товар (50Ω) ±(5 Vpk - Amplitude Vpp/2)

 

без товар ±(10 Vpk - Amplitude Vpp/2)

точност на DC отместване

±(1% of |setting| + 1mV + Amplitude Vpp x 0.5%)

разд. спос. на DC отместване

1mV или 4 разряда

импеданс на товара

50Ω (типично)

точност

±(1% of setting + 1 mVpp) (типично, 1kHz синус, 0V отместване)

 

чистота на спектъра за синус

хармонични изкривявания

DC - 1MHz:

 

1MHz - 10MHz:

 

10MHz - 120MHz:

 

120MHz - 200MHz:

общо хармонични изкривявания

<0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp

нехармонични изкривявания

≤10MHz:

 

>10MHz:

фазов шум

10MHz: ≤-110dBc/Hz

типично (0 dBm, 10 kHz девиация)

 
 

правоъгълен сигнал

продължителност на фронтовете

 

превишаване(Overshoot)

 

коефицент на запълване

50.0% (фиксиран)

неточности в периода (Jitter)

300ps + 100ppm

 

импулс

ширина

12ns - 996875s

продължителност на фронтовете

≧7ns

превишаване(Overshoot)

 

неточности в периода (Jitter)

300ps + 100ppm

 

трионообразен

линейност

≤1% of peak output (typical, 1kHz, 1 Vpp, 50% symmetry)

симетрия

0% to 100%

 

хармонични

порядък

≤16

тип

четни,нечетни,всички,по избор

амплитуда и фаза

може да бъде настроена за всички хармонични

 

произволна форма

минимално време за издигане/падане

 

неточности в периода (Jitter)

3ns

   

тип

AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, sweep, and burst

AM

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

синус, прав.,трион. и произволен

дълбочина

0.0% - 100.0%

честота на модулиращия сигн.

2 mHz - 100 kHz

FM

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

синус, прав.,трион., шум и произволен

честота на модулиращия сигн.

2 mHz - 100 kHz

PM

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

синус, прав.,трион., шум и произволен

девиация на фазата

0° - 180°

честота на модулиращия сигн.

2 mHz - 100 kHz

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

синус, прав.,трион., шум и произволен

девиация на ширината

0 ~ minimum (pulse duty ratio, 100% - pulse duty ratio)

честота на модулиращия сигн.

2 mHz - 100 kHz

FSK / 3FSK / 4FSK

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

правоъгълен с 50 % запълване

Key Frequency

2 mHz - 1MHz

PSK

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

правоъгълен с 50 % запълване

Key Frequency

2 mHz - 1MHz

OSK

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна

форма на модулиращия сигн.

правоъгълен с 50 % запълване

Key Frequency

2 mHz - 1MHz

ASK

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна/външна

форма на модулиращия сигн.

правоъгълен с 50 % запълване

Key Frequency

2 mHz - 1MHz

BPSK

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

източник

вътрешна

форма на модулиращия сигн.

правоъгълен с 50 % запълване

Key Frequency

2 mHz - 1MHz

Sweep

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

тип

линейна и логаритмична

посока

нагоре и надолу

Sweep Time

1 ms to 500s, ± 0.1%

тригер

вътрешен, външен и ръчен

Burst

 

форма на носещата

синус, прав.,трион. и произволен (без DC)

Burst Count

1 to 50,000 period, infinite, gating

вътрешен период

10 ns - 500 s

функция

frequency, period, +width, -width, +duty, и -duty

обхват

100mHz - 200MHz

разд. спос. на честотата

7 разряда

екран

8” (800 x 600) точки сензитивен LCD

входове

честотомер, външна модулация,външен тригер, външен тактов сигнал вход/изход

комуникационни интерфейси

USB Host, USB Device, и LAN

Сигнал генератор, мо... PDF, 319.8 KB Свали