Контролно-измервателна апаратура

Гаранционна и извън гаранционна поддръжка на контролно-измервателната апаратура

Локатор-К - пълна гама контролно-измервателна апаратура и решения с приложение в областите Енергетика, Водоснабдяване, Тежка Промишленост, Производство на Машини, Електрически Устройства и Компоненти, Метрология, Производствен Контрол, Енергийна Ефективност, Работна Безопасност, Контрол на Околната Среда, Строителство, Отбрана и други