Партньори

Решения за енергетиката – мобилни и стационарни измервателни лаборатории, апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, релета и прекъсвачи, AC/DC ВН изпитателни прибори и други
Измервателни системи за медни телекомуникационни и сигнални кабели, анализатори на оптични кабели, CATV, SAT и LAN мрежи
Апаратура за измерване на електрически и физически величини калибратори и метролоия
Уреди за обследване енергийната ефективност и органите за контрол
Уреди за контрол параметрите на околната и работна среда среда и химически анализ
Лични предпазни средства за работа под напрежение, стационални, преносими и персонални газ-детектори и индикаторни тръбички
Измервателни уреди за строителството и тест на материали
Авионика и отбрана
Апарати за трасиране и откриване на повреди в силови и телекомуникационни кабелни линии и инсталации, тръбопроводи и газопроводи